zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Lịch trực bệnh viện

BẢNG PHÂN TRỰC VÀ LỊCH TRỰC TỔ XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 NGÀY 25-10 ĐẾN 31-10-2021

10/21/2021 1:36:23 PM

Những tệp tin đính kèm:Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới