zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Phòng Tài Chính Kế Toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 - Trưởng phòng: CN Lưu Thị Nguyệt

+ Điện thoại: 

+ Email:  

Tổng số nhân viên: 14

Trong đó:  

Thạc sỹ: 1

CN Kinh tế: 12

 Kế toán Cao đẳng: 1

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng TCKT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện. 

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. 

- Hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. 

- Kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. 

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành, thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách vật tư, tài sản hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện. 

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. 

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng chế độ quy định. 

- Tổng hợp số liệu cụ thể, phân tích tình hình hoạt động của bệnh viện 

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công của bệnh viện.Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới