zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Ban Chấp Hành Công Đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
(Khóa 2017-2022)

I. BAN THƯỜNG VỤ:

- Chủ tịch: Đ/c ĐỖ MINH HUỆ

+ Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám Đốc Bệnh Viện 

+ Điện thoại:

+ Di động:

+ Email:   

- Phó Chủ tịch: Đ/c Dương Thị Thúy Liên

+ Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng khoa RHM

+ Điện thoại:

+ Di động:

+ Email:   

- Ủy viên Thường vụ: Đ/c Lê Văn Vẽ

+ Chức vụ, đơn vị công tác:Trưởng khoa CCHS

+ Điện thoại:

+ Di động:

+ Email:    

II. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

- Đ/c Nguyễn Lan Anh

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy

- Đ/c Hồ Thị Ngọc Linh 

- Đ/c Phan Thị Thanh Hạnh

- Đ/c Đậu Thị Thu Hương  

- Đ/c Đinh Sỹ Hòa 

III. ỦY BAN KIỂM TRA:  

- Chủ nhiệm: Đ/c Lê Văn Vẽ

- Phó Chủ nhiệm: Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy

- Ban viên: 

- Đ/c Hoàng Thị Thanh Thúy

IV. BAN THANH TRA NHÂN DÂN (Nhiệm kỳ 2019 - 2020):  

- Trưởng ban: Đ/c Lê Văn Vẽ

- Phó trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy

- Ban viên:  

. Đ/c Đậu Thị Thu Hương

V. BAN NỮ CÔNG:

- Trưởng ban: Đ/c Dương Thị Thúy Liên

- Phó ban: Đ/c Hồ Thị Ngọc LinhBệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới