zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Khoa Nhi

KHOA NHI

 

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoaBSCKI: Hồ Thị Ngọc Linh

+ Điện thoại:

+ Email:  

Phó trưởng khoaTrần Xuân Thời

+ Điện thoại: 

+ Email:   

Điều dưỡng Trưởng:  ĐD Nguyễn Thị Thắm

+ Điện thoại:  

+ Email:  

Tổng số cán bộ, nhân viên: 17

Trong đó:  

+ Bác sĩ CKI:2

+ Bác sĩ: 02

+ Điều dưởng Cao đẳng: 05

+  Điều dưởng Trung cấp: 07

+ Hộ lý: 01  

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khám chữa bệnh chi bệnh nhân nhiBệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới