zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Phòng Tổ Chức Hành Chính

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC CÁN BỘ   

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng Phòng: TSKT: Đinh Sỹ Hòa 

+ Điện thoại:  

+ Email:  

Tổng số nhân viên: 14

Trong đó: 

+ CN Kinh tế: 01 

Điều dưỡng Đại học: 1

Cử nhân Quản trị nhân lực:1

Văn thư:1

Điện nước: 2

Lái xe: 3

Bảo vệ :3

Hộ lý:1

Chăm sóc cây cảnh: 1

 

Phòng HCQT-TCCB gồm các bộ phận sau:

       - Bộ phận tổ chức cán bộ.

       - Bộ phận Hành chính quản trị: Gốm các tổ sau:

            + Tổ bảo vệ và chăm sóc cây cảnh. 

            + Tổ điện. 

            + Tổ Xe.

            + Tổ văn phòng: Văn thư, lễ tân... 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

1. Chức năng:

            - Bộ phận Hành chính Quản trị là một phòng chức năng đảm nhận công tác hậu cần, phục vụ gián tiếp trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh nhà và vùng lân cận. 

            - Tham mưu cho lãnh đạo về công tác hậu cần của Bệnh viện. 

2. Nhiệm vụ:

            - Đảm bảo cung cấp đủ điện, nước cho hoạt động của Bệnh viện. Xử lý và sửa chữa kịp thời các sự cố hư hỏng về điện, nước. Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, bảng điện, máy phát dự phòng, hào cáp điện và hệ thống cấp nước, thải của Bệnh viện. 

            - Đảm bảo thông suốt về thông tin liên lạc. 

            - Đảm bảo xăng xe, thường trực 24/24 giờ. 

            - Thực hiện chế độ văn thư bảo mật đi, đến kịp thời nhanh chóng, chính xác, phục vụ sao chép tài liệu đầy đủ. 

            - Lập kế hoạch dự trù mua sắm vật tư, văn phòng phẩm, đồ vải và các thiết bị máy móc thuộc hành chính quản lý. 

            - Đảm bảo hệ thống kho hàng tốt, cấp phát kịp thời đúng chế độ.

            - Quản lý tốt tài sản, nhà cửa, các đồ dùng thông dụng; chuẩn bị hội trường, phòng họp phục vụ tốt các buổi giao ban, hội họp của Bệnh viện và khách đến làm việc, công tác với Bệnh viện. 

            - Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ mục tiêu, giữ gìn an ninh, trật tự và làm tốt công tác huấn luyện Dân quân tự vệ, dự bị động viên, PCCC.

            - Làm tốt công tác chăm sóc cây cảnh, đảm bảo khuôn viên Bệnh viện luôn xanh, sạch, đẹp. 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN TỔ CHỨC - CÁN BỘ 

            - Bộ phận Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

            - Nhiệm vụ: 

            + Căn cứ và nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

            + Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định. 

            + Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện. 

            + Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan. 

            + Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện. 

            + Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ. 

            + Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

            + Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công của bệnh viện. 

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất

            - 02 phòng làm việc 

            - Tủ đựng tài liệu 

            - Máy vi tính 

            - Bàn ghế 

            - Máy điện thoại liên lạc 

2. Một số chỉ tiêu chuyên môn

            - Xây dựng, thực hiện đúng tiên độ kế hoạch và đúng quy định về: Quản lý nhân lực (Tuyển dụng, nghỉ hưu, lên lương, đề bạt...); khen thưởng, kỷ luật; bảo hiểm xã hội, an toàn lao động. 

            - Kiểm tra ngày công, giờ công, có báo cáo ngày công lao động hàng tháng của các khoa, phòng đầy đủ, chính xác. 

            - Có giám sát và đề xuất cụ thể các hình thức thưởng, phạt đối với cá nhân và tập thể hàng tháng 

            - Báo cáo nhân lực của Bệnh viện theo mẫu quy định của Bộ Y tế hàng quý kịp thời chính xác. 

            - Xây dựng kế hoạch và triển khai tốt công tác bảo hộ lao động toàn Bệnh viện. 

 Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới