zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Khoa Nội

KHOA NỘI TỔNG HỢP

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: THS. BS Nguyễn Lan Anh

+ Điện thoại:

+ Email:

Phó trưởng khoa: BSCKI. Trương Thị Bạch Mai

+ Điện thoại: 

+ Email:

Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Giàu

+ Điện thoại: 

+ Email:

Tổng số nhân viên:18

Trong đó:

      Thạc sĩ: 1 

+ Bác sĩ CK1: 01 

+ Bác sĩ: 03

+ Y sỹ: 01

+ Điều dưỡng Đại học: 02

+ Điều dưỡng Cao đẳng: 01 

+ Điều dưỡng Trung học: 07

+Hộ lý: 02 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khoa tiếp nhận và điều trị cho tất cả bệnh nhân có bảo hiểm và không có bảo hiểm. 

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theosự phân công của bệnh viện. 

- Tham gia phòng chống các dịch bệnh. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học. 

- Tham gia giảng dạy cho các học sinh thực tập, thực tế tại bệnh viện.  

III. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

1. Cơ sở vật chất:

- Thành tích:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. 

+ Không để xảy ra sai sót chuyên môn. 

+ Tập thể khoa và nhiều cá nhân luôn được khen thưởng các cấp.  

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục đẩy mạnh thu dung điều trị bệnh nhân. 

- Phấn đấu không để xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật. 

- Nâng cao chất lượng điều trị. Chú trọng y học bằng chứng. 

- Tiếp tục đào tạo theo hướng chuyên khoa hóa trong các lĩnh vực: tiêu hóa gan mật, nội tiết, huyết học (Bằng hình thức đào tạo tại chỗ và cử đi học các lớp ngắn và dài hạn).Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới