zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Khoa Khám Bệnh

KHOA KHÁM BỆNH

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Thị Thanh

+ Điện thoại: 

+ Email:  

Phó Trưởng khoa: BS Hoàng Thị Hương 

+ Điện thoại: 052.3882714/0985087502

+ Email:  

Điều dưỡng Trưởng:  CNĐD Lưu Thị Bình Thuận

+ Điện thoại: 

+ Email:  

Tổng số cán bộ, nhân viên:  18 

Trong đó:

+ Bác sỹ CK1: 02

+ Bác sĩ : 03

+ Điều dưỡng Đại học: 01

Điều dưỡng cao đẳng : 03

+ Điều dưỡng Trung cấp: 7

+ Hộ lý: 02

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám. Thực hiện chỉ tiêu khám bệnh của bệnh viện giao. 

- Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các tổ chức trường học, cơ quan, xí nghiệp. 

- Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao. 

- Nghiên cứu khoa học 

- Đào tạo cán bộ tại chỗ và huấn luyện cho tuyến dưới 

- Sàng lọc và kiểm soát dịch bệnh khi có dịch xảy ra. 

- Cấp cứu ngoại viện như cấp cứu 115 khi cần 

- Hỗ trợ cấp cứu thảm họa, tai nạn giao thông, bão lụt, các ca cấp cứu khác theo quy chế cấp cứu.  

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công của bệnh viện. 

III. NĂNG LỰC KHOA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

- Khám bệnh, chẩn đoán và điều trị cho người bệnh bị các bệnh mãn tính, cấp tính không nhập viện điều trị. 

- Khám sức khỏe, tuyên truyền giáo dục về chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và người nhà của bệnh nhân 

- Nắm vững và tuyên truyền luật bảo hiểm y tế.Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới