zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Đảng Bộ Bệnh Viện

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

       (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

 Đ/c Nguyễn Đình Dưỡng 

 Bí thư, Giám đốc Bệnh viện 

02 

 Đ/c Đỗ Minh Huệ

 Phó Bí thư, Phó Giám đốc Bệnh viện 

03 

 Đ/c Trần Đăng An

 Ủy viên , Phó Giám đốc Bệnh viện

04 

Đ/c Trần Thị Kim Liên

Ủy viên, Trưởng Khoa Mắt

05 

Đ/c Lê Văn Vẽ

Ủy viên, Trưởng khoa CCHS

06 

Đ/c Mai Thị Linh Giang

Ủy viên, Trưởng Khoa Dược 

 

II. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC: Gồm 08 Chi bộ

            1.Chi bộ  hành chính

                        + Bí thư: Đ/c Trần Đăng An

                        + Phó Bí thư: Đ/c Trần Thị Lan Hương

                        + Chi Ủy viên: Đ/c Võ Thị Hải Yến

            2.Chi bộ truyền nhiễm YHCT

                        + Bí thư: Đ/c Lê Thanh Quân

                        + Phó Bí thư: Đ/c Võ Khắc Nhật

                        + Chi Ủy viên: Đ/c Trần Thị Nguyệt

            3. Chi bộ Dược -KSNK

                        + Bí thư: Đ/c Mai Thị Linh Giang

                        + Phó Bí thư: Đ/c Đậu Thị Thu Hương

                        + Chi Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Sáu

            4. Chi bộ Nộ - Nhi

                        + Bí thư: Đ/c Hồ Thị Ngọc Linh

                        + Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Lan Anh

                        + Chi Ủy viên: Đ/c Trần Xuân Thời

            5. Chi bộ Khám Bệnh - HSCC

                        + Bí thư: Đ/c Lê Văn Vẽ

                        + Phó Bí thư: Đ/c Hoàng Thị Hương

                        + Chi Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Thanh

            6. Chi bộ Cận Lâm Sàng

                        + Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Diệu

                        + Phó Bí thư: Đ/c Phan Thị Thanh Hạnh

                        + Chi Ủy viên: Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh

            7. Chi bộ Ngoại – Sản - GMHS

                        + Bí thư: Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng

                        + Phó Bí thư: Đ/c Hà Xuân Hưng

                             + Chi Ủy viên: Đ/c Nguyễn Hữu Thơ

            8. Chi bộ Liên chuyên khoa

                        + Bí thư: Đ/c Trần Thị Kim Liên

                        + Phó Bí thư: Đ/c Dương Thị Thúy Liên

                        + Chi Ủy viên: Đ/c Trương Đình Hòa

 

 Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới