zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Khoa HSCC-CĐ

KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC & CHỐNG ĐỘC

 

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoaBSCKI: Lê Văn Vẽ

+ Điện thoại:

+ Email:  

Điều dưỡng Trưởng:  ĐD Lê Thị Hoàn

+ Điện thoại:  

+ Email:  

Tổng số cán bộ, nhân viên: 14

Trong đó:  

+ Bác sĩ: 04  

Điều dưỡng Đại học: 01

+ Điều dưởng Cao đẳng: 01

+ Điều dưởng Trung cấp: 06

Nữ hộ sinh: 01

+ Hộ lý: 01  

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Cấp cứu đa khoa Nội nhi - Ngoại, Sản, Truyền nhiễm, ... 

- Cấp cứu tại khoa đặt NKQ, thở máy Đ.T.Đ... 

- Hỗ trợ cấp cứu thảm họa, tai nạn giao thông, bão lụt, các ca cấp cứu khác theo quy chế cấp cứu.  

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công của bệnh viện. 

III. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Tất cả các Bác sĩ, điều dưỡng đều thành thạo cách cấp cứu tim mạch, hô hấp... Làm được các kỹ thuật trong HSCC...  

IV. TRANG THIẾT BỊ

- Có máy thở 

- Máy điện tâm đồ 6 cần 

- Máy shock điện 

- Các dụng cụ, thuốc men cấp cứu tim mạch hô hấp, chấn thương...Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới