zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG  

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 Trưởng phòng: CN Điều Dưỡng: Nguyễn Thị Bích Thủy

+ Điện thoại: 

+ Email:  

Phó phòng: CNHS: Phạm Thị Minh Loan

+ Điện thoại: 

+ Email:   

Tổng số nhân viên: 2

Trong đó:

CN Điều Dưỡng: 01 

CN Hộ sinh: 01 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tổ chức, chỉ đạo Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên chăm sóc Người bệnh toàn diện theo quy định. 

2. Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật và quy chế Bệnh viện. 

3. Tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý trước khi tuyển dụng và tổ chức hội thi điều dưỡng giỏi toàn viện 2 năm/lần. 

4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định. 

5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa. 

6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động nhân lực Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên và Hộ lý, đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh và vệ sinh bệnh viện. 

7. Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng. 

8. Phối hợp với điều dưỡng trưởng khoa tổ chức bình bệnh án tháng/lần. 

9. Tổ chức họp HĐNB cấp bệnh viện tháng/lần 

10.  Xây dựng bộ tiêu chuẩn và đánh giá sự hài lòng người bệnh tại bệnh viện. 

11. Tham gia các hội đồng và các ban theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện. 

12.  Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác Điều dưỡng - Hộ lý  báo các Giám đốc bệnh viện.  

13. - Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công của bệnh viện. 

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tiếp tục thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ thường qui theo qui chế của Bộ Y tế ban hành và theo sự phân công của Ban lãnh đạo bệnh viện. Trọng tâm: 

- Phát triển nghiệp vụ và nâng cao trình độ chuyên môn của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý bằng các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn.

- Phát triển công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát mọi hoạt động của Điều dưỡng và Hộ lý đảm bảo sự an toàn và tăng sự hài lòng người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện 

- Hàng năm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Điều dưỡng - Hộ lý Bệnh viện phát triển ngày càng chính qui và hiện đại theo định hướng phát triển của ngành Điều dưỡng Việt namBệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới