zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Khoa Phụ Sản

KHOA PHỤ SẢN

 

 I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoaBSCKI Hà Xuân Hưng

+ Điện thoại

+ Email:  

Phó trưởng khoaBSCKI Nguyễn Hữu Tiến

+ Điện thoại:

+ Email:   

Điều dưỡng Trưởng:  ĐD Phạm Thị Thu Huyền

+ Điện thoại:   

+ Email:  

Tổng số cán bộ, nhân viên: 13

Trong đó:  

+ Bác sĩ CKI: 02  

Bác sĩ : 01

+ Hộ sinh Đại Học: 9

+ Hộ lý: 01

QUY CHẾ CÔNG TÁC KHOA PHỤ - SẢN

I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Khoa phụ - sản là khoa 1âm sàng có nhiệm vụ đỡ đẻ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ
trẻ sơ sinh và khám bệnh chữa bệnh phụ khoa.
2. Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lí để bảo đảm công tác chuyên môn.
3. Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
4.Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ
sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hoá gia đình.

181
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Tại buồng khám bệnh chuyên khoa phụ sản của khoa khám bệnh:

a. Các thành viên trong buồng khám bệnh đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác
khoa khám bệnh, quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê
hồi sức và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
b. Một số công tác đặc thù khi khám chuyên khoa phụ sản:
- Trưởng khoa khám bệnh có trách nhiệm: bố trí các buồng khám theo hạng
bệnh viện:

+ Buồng khám thai.
+ Buồng khám phụ khoa.
+ Buồng thủ thuật.
+ Nơi cọ rửa và cất dụng cụ vệ sinh.
- Bác sĩ khám bệnh có trách nhiệm:

+ Khám thai phải khai thác kĩ quá trình thai nghén, chỉ định các xét nghiệm cận
lâm sàng và làm hồ sơ bệnh án sản khoa.

+ Khám bệnh phụ khoa phải khai thác kĩ tiền sử bệnh kết hợp với các chỉ định xét
nghiệm cận lâm sàng và làm hồ sơ bệnh án phụ khoa.

+ Căn cứ vào kết quả khám bệnh cho người bệnh được điều trị nội trú hoặc ngoại
trú theo quy định.
- Nữ hộ sinh thực hiện:
Khám thai, phát hiện thai bất thường phải mời ngay bác sĩ sản khoa đến khám lại
và giải quyết kịp thời.

2. Tại khoa điều trị và buồng thủ thuật:
a. Các thành viên trong khoa điều trị và buồng thủ thuật đặc biệt chú ý thực hiện
quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê hồi sức và quy chế
chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
b. Phẫu thuật viên phụ- sản phải bảo đám tiêu chuẩn quy định tại quy chế công tác
khoa phẫu thuât-gây mê hồi sức.
c. Một số công tác đặc thù của khoa điều trị phụ sản:
-
Trưởng khoa phụ -sản có trách nhiệm:
+
Bố trí khoa gồm 2 bộ phận:
Bộ piâjn sản khoa: Buồng chờ đẻ, buồng đẻ thường, buồng đẻ khó, buồng đẻ
nhiễm khuẩn, buồng làm thuốc, buồng sản phụ, buồng trẻ sơ sinh bệnh lí, nơi tắm trẻ sơ
sinh, nơi pha sữa.

Bộ phận phụ khoa: Buồng khám bệnh, buồng thủ thuật.
182
+ Bảo đảm sản phụ được vệ sinh cá nhân, mặc áo, váy của bệnh viện.
+ Bảo đảm có đủ nước sạch và nước nóng cho sản phụ tắm rửa.
- Bác sĩ sản phụ có trách nhiệm:
+ Theo dõi sát sản phụ, ghi đầy đủ các diễn biến vào hồ sơ bệnh án, khi có dấu hiệu
cấp cứu về sản phụ và thai nhi phải xử lí kịp thời.

+ Thực hiện đỡ đẻ khó, khi cần phải can thiệp phẫu thuật thực hiên quy chế công
tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa phẫu thuật-gây mê hơi sức.

-Phẫu thuật viên có trách nhiệm:
+ Thực hiên phẫu thuật, thủ thuật theo sự phân công của trưởng khoa.
+ Tạo mọi điều kiện thuận tiện, thoải mái cho người phụ nữ được thực hiện các kĩ
thuật khám chữa bệnh chuyên khoa.
-
Nữ hộ sinh thực hiện:
+
Thực hiện đỡ đẻ thường.
+ Đánh số sản phụ và trẻ sơ sinh, ghi phiếu theo dõi, tránh nhầm lẫn.
+ Sau khi đỡ đẻ phải kiểm tra ngay trẻ sơ sinh: Nếu trẻ có dấu hiệu bất thường phải
báo cáo bác sĩ sản khoa để xử lí kịp thời và chuyển đến buồng nuôi dưỡng riêng.

+ Tuyên truyền, hướng dẫn về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ-trẻ sơ sinh và
kế hoạch hoá gia đình.

 Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới