zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Thông Báo chung

YÊU CẦU BÁO GIÁ

4/9/2024 3:07:04 PM

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  YÊU CẦU BÁO GIÁ 4/8/2024 4:21:15 PM

  YÊU CẦU BÁO GIÁ 4/4/2024 2:45:51 PM

  YÊU CẦU BÁO GIÁ 4/3/2024 4:15:57 PM

  YÊU CẦU BÁO GIÁ 4/1/2024 2:49:41 PM

  YÊU CẦU BÁO GIÁ 3/20/2024 5:05:17 PM

  YÊU CẦU BÁO GIÁ VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ TEST MA TÚY 3/1/2024 10:21:20 AM

  Thu gom vận chuyển và xữ lý rác thải 1/11/2024 10:05:26 AM

  Thông báo đấu giá tài sản 12/4/2023 3:04:30 PM

  CV 1666 mời chào giá VTTBYT nha khoa_0001 11/22/2023 3:59:04 PM

  THƯ MỜI BÁO GIÁ 11/21/2023 7:59:24 AMBệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới